Obiectivul cursului il constituie dezvoltarea gândirii algoritmice și înțelegerea algoritmilor numerici fundamentali, cu aplicații în ingineria electrică. Se pune un accent deosebit pe folosirea pseudolimbajului ca mod de descriere și reprezentare a algoritmilor tuturor metodelor numerice prezentate. Se evidențiază importanța efectuării analizei complexității algoritmilor precum și a stabilității lor numerice. Ținta finală o reprezintă conceperea unor algoritmi ce permit rezolvarea problemelor de inginerie electrică ce pot fi abordate de studenții aflați în acest an de studiu: analiza circuitelor electrice liniare și neliniare, în regim staționar, armonic permanent sau tranzitoriu.